Kadroya alınan işçilerin tazminat ve izin alacakları hakkında emsal karar

Yargıtay, takıma alınan taşeron personellerin tazminat ve müsaade alacaklarına yönelik emsal bir karar verdi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Liderler Heyeti, 2018’de taşeron emekçilerin feragat dilekçesi alınarak daima emekçi takımına alınması nedeniyle, bu şahısların mukavelelerinin feshinde ve emekliliklerinde ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık müsaade alacaklarının nasıl hesaplanması gerektiği konusunda farklı kararlar bulunması nedeniyle Yargıtaydan uyuşmazlığın giderilmesini istedi.

İstemde, Ankara ve Samsun’daki bölge adliye mahkemesi dairelerinin bahisle ilgili açılan davalarda taşeron çalışma periyodunu kabul ederek tazminat ve müsaade alacaklarının hesaplanması, Bursa’daki ilgili dairenin ise aksi tarafta karar verdiği, uyuşmazlığa husus davaların ölçüleri nedeniyle temyiz edilemez olduğundan kararların Yargıtaya gitmeden katılaştığı tabir edildi.

İstemi inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarınca çalışana ödenecek ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık müsaade alacağı bakımından taşeronluk devrinin de dikkate alınması gerektiğine hükmetti.

“İŞ MUKAVELESİNİN FESHİNDEN KELAM EDİLEMEZ”

Dairenin kararında, 2018’de 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ye eklenen süreksiz 23 ve 24’üncü unsurlar kapsamında hizmet alımı mukavelesiyle yükleniciler tarafından çalıştırılan personellerin, açtıkları dava ile icra takiplerinden feragat ettiklerine dair dilekçe vermeleri halinde daima personel takımına alındığı anımsatıldı.

Anılan yasal düzenlemeyle, alt patron personellerinin daima personel takımına geçirildikleri belirtilen kararda, “Bu geçiş sırasında iş kontratlarının feshedilmediği anlaşılmaktadır. Esasen 375 sayılı KHK uyarınca daima emekçi takımına geçirilen personeller bakımından alt patron ile asıl patron ortasında kanun kararına dayalı bir dönem süreci bulunduğunun kabulü gerekir.” değerlendirmesi yapıldı.

“İş kontratının feshinden kelam edilemeyeceğinden, emekçinin feshe bağlı alacaklar olan kıdem ve ihbar tazminatı ile mukavelenin sona ermesine bağlı yıllık müsaade fiyatı hakkının doğması mümkün değildir.” kararına yer verilen kararda, verilen feragat dilekçelerinin kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık müsaade fiyatı alacakları bakımından karar tabir etmediği ve “doğmamış haktan feragat edilemeyeceği” kaydedildi.

Açıklanan nedenlerle, tazminat ve müsaade alacaklarını hesaplamada taşeron periyottaki hakların da hesaplanması gerektiğine işaret edilen kararda, şu tabirlere yer verildi:

“Davacıların daima emekçi takımına geçmeden evvel 375 sayılı KHK’nin 23 ve 24’üncü unsurlarında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışmalarının daima emekçi takımına geçtikten sonraki çalışmaları ile birlikte kıymetlendirilmesi ve kontratın sona ermesine bağlı haklar bakımından evvelki periyot çalışma mühleti de dikkate alınarak çalışma müddetinin belirlenmesi gerekmektedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir