MGM 60 KPSS ile personel alımı yapacak! Büro personeli, güvenlik görevlisi, destek..

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran; Meteoroloji Genel Müdürlüğü en az 60 puan almış adaylar ortasından 6 kontratlı Ofis Çalışanı, 22 kontratlı Takviye İşçisi ve 8 kontratlı Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi olmak üzere 36 kontratlı işçi alımı yapılacaktır. Müracaat kaideleri ve ilanın ayrıntıları haberimizde.

GENEL MÜRACAAT ŞARTLARI

 • İlan edilen konumlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir. 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A unsurunda belirtilen koşulları taşımak. 

 • Görevini devamlı yapmasına mani olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu ve gibisi durumu bulunmamak. 

 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

 • Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak. 

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak. 

 • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması. 

 • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

 • Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Hususunun (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.’’ kararına uygun olması.

BÜRO PERSONELİ 

 1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak. 

 2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan tipinden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

 1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak. 

 2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Çalışanı Seçme İmtihanına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan çeşidinden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

 3. Son müracaat tarihi (14/10/2022) prestijiyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. 

 4. Cinsiyetinin erkek olması. 

 5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu unsurunda yer alan koşulları taşıyor olmak. 

 6. Özel Güvenlik Vazifelileri Sıhhat Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen sıhhat koşullarına sahip olmak. 

 7. Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddetinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak. 

 8. 170 santimetreden kısa uzunluklu olmamak. 

 9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.) 

 10. Görevin yapılmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı ile mahzuru bulunmamak. 

 11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 18 inci unsurunda belirtilen kuralları taşıyor olmak.

 12. Gece ve gündüz, iç ve dış yerlerde ve radar alanlarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya mahzur durumu olmamak.

DESTEK PERSONELİ 

 1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise yahut dengi okul) mezunu olmak.

 2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan çeşidinden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

 3. Son müracaat tarihi (14/10/2022) prestijiyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 05/10/2022 – 14/10/2022 tarihleri ortasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir